Printenturnier

Printenturnier


Printenturnier 2018:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. RundePrintenturnier 2017:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. RundePrintenturnier 2016:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. RundePrintenturnier 2015:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. RundePrintenturnier 2014:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. RundePrintenturnier 2013:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. RundePrintenturnier 2012:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 10. RundePrintenturnier 2011:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. RundePrintenturnier 2010:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. RundePrintenturnier 2009:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde

Nr  Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Man.Pkt Brt.Pkt
1 Offermanns/M.Norget 1 0 1,5 2 2 2 2 2 13-3 12,5
2 O.Schreyer/Herma 1 2 0 1 2 1,5 2 2 12-4 11,5
3 Haverkamp/Palmen 2 0 1 1 2 2 1 2 11-5 11
4 Meirick/Schemmel 0,5 2 1 1 1 2 2 1 10-6 10,5
5 Weyer/Gunkelmann 0 1 1 1 1 1,5 2 1,5 10-6 9
6 Gillessen/Müller 0 0 0 1 1 2 0,5 1 5-11 5,5
7 Lennemann/Riege+Wagner+Holly 0 0,5 0 0 0,5 0 1,5 2 4-12 4,5
8 Horbach/Ledwon 0 0 1 0 0 1,5 0,5 1 4-12 4
9 E.Schreyer/J.Norget 0 0 0 1 0,5 1 0 1 3-12 3,5


Printenturnier 2008
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 12. Runde

Nr  Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Man.Pkt Brt.Pkt
1 Braun/Herma 1 1,5 2 1 1,5 1,5 2 1 2 2 + 17-3 15,5
2 Meirick/Klitscher 1 1 1 2 1,5 2 1 2 2 2 + 16-4 16
3 Andok/Palmen 0,5 1 1 1 1,5 1 2 2 2 2 + 14-6 14
4 Mehdi Samraoui/Truong 0 1 1 1,5 1 1 0 2 2 1 + 11-9 10,5
5 O.Schreyer/Wagner+Götting 1 0 1 0,5 0 2 1 2 2 1 + 10-10 10,5
6 Weyer/Hoti 0,5 0,5 0,5 1 2 1 0 1 1,5 2 + 9-11 10
6 E.Schreyer/Horbach 0,5 0 1 1 0 1 2 2 0,5 2 + 9-11 10
8 Dr.Classen/M.Norget 0 1 0 2 1 2 0 1 0,5 1 + 8-12 8,5
9 Lenemann/M.Horbach 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 + 6-14 6
10 Haverkamp/Jerinic 0 0 0 0 0 0,5 1,5 1,5 1 1 + 6-14 5,5
11 Med Samraoui/Rosenbaum 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 + 4-16 4
12 spielfrei - - - - - - - - - - - 0-20 0


Printenturnier 2007
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 12. Runde

Nr  Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Man.Pkt Brt.Pkt
1 Andok/Gunkelmann 2 1 2 2 2 2 2 1,5 2 2 2 21-1 20,5
2 G.Rott/L.Bock 0 2 1 2 0 2 2 1 2 2 2 16-6 16
3 O.Schreyer/Meh.Samraoui 1 0 2 0 2 1 2 2 2 2 1,5 16-6 15,5
4 Weyer/J.Norget 0 1 0 1,5 1 1 1,5 2 2 2 2 15-7 15
5 Meirick/Palmen 0 0 2 0,5 1,5 1,5 0 1,5 2 2 2 14-8 13
6 M.Norget/E.Schreyer 0 2 0 1 0,5 1 2 1 2 2 2 13-9 13,5
7 Gillessen/F.Horbach 0 0 1 1 0,5 1 2 2 2 1 2 12-10 12,5
8 Offermanns/Woll 0 0 0 0,5 2 0 0 2 2 1 1,5 9-13 9
9 Lenemann/R.Bock/Holly 0,5 1 0 0 0,5 1 0 0 0,5 2 1 5-17 6,5
10 Haverkamp/Kurig 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2 1 5-17 4,5
11 Koerver/M.Horbach 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1,5 4-18 3,5
12 Klitscher/Riege 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 1 1 0,5 2-20 3,5